موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کارگاه آموزشی روش نگاری مستندات علمی
  • برگزاری کارگاه آموزشیروش نگارش مستندات علمی

    مدرس: آقای دکتر غلامپور

    زمان : چهارشنبه 10مهرماه

    1398/07/06-07:58:58