موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر دمی شنبه مورخ 1398/07/06 و یکشنبه مورخ 1398/07/07 برگزار نمی گردد لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقباْ اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/07/06-11:10:22