موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری
 • ظرفیت اساتید راهنمای طرح نهایی جهت اخذ دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  ظرفیت

  جناب آقای دکتر نطنج

  4

  سرکارخانم دکتر حائری

  4

  جناب آقای مهندس گلکارفرد

  3

  جناب آقای مهندس کامی شیرازی

  3

  جناب آقای مهندس نریمانی

  3

  جناب آقای دکتر ادیبی

  3

  جناب آقای مهندس مجیدی

  3

  جناب آقای  دکتر عسکری

  3

  جناب آقای دکتر ملک مرزبان

  3

  سرکار خانم مهندس غدیری نیا

  3

   


  مراحل انجام پروژه نهایی:

  1. مشخص نمودن موضوع پروژه نهایی و هماهنگ کردن موضوع با یکی از اساتید جدول بالا
  2. تهیه فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی از مرکز انتشارات یا سایت دانشگاه ( بخش فرمهای آموزشی)
  3. تکمیل کردن فرم و دریافت امضا از استاد راهنمای مورد نظر
  4. تحویل دادن پروپوزال تکمیل شده و امضا شده توسط استاد راهنما به کارشناس آموزش.

  دانشجویان تا تاریخ 20/07/1398  فرصت دارند که پروپوزال تکمیل شده را به کارشناس مربوطه تحویل نمایند.

   تحویل پروژه طرح نهایی در دو مرحله انجام میگیرد. تحویل موقت در روز 25 دی ماه و تحویل نهایی در روز16 بهمن ماه 1398  است.  در صورت ارائه ندادن پروژه نهایی، این واحد درسی می بایست تمدید گردد.

  " پس از تایید پروپوزال امکان تغییر استاد  راهنما، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست"

  1398/07/06-12:27:11