موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به الاع دانشجویان محترم میرساند که کلیه دروس جناب آقای مهندس روزبه منصوری سه شنبه مورخ 1398/07/09 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

    1398/07/08-10:28:33