موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
  • بدینوسیله به اطلاع میرساند که کلیه کلاس های جناب آقای دکتر غلام پور پنجشنبه مورخ 1398/07/11 برگزار نمی گردد؛ لازم به ذکر است جبرانی دروس مزبور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

    1398/07/10-19:35:11