موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
حضور ارزشمند سرکار خانم راضیه موردزاده در مسابقات پتانک
  • حضور ارزشمند سرکار خانم راضیه موردزاده دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس در مسابقات رنکینگ کشوری پتانک

    با آرزوی موفقیت برای ایشان و سایر ورزشکاران دانشگاه آپادانا در تمامی مجامع ورزشی

    1398/07/20-08:48:53