نماد اعتماد الکترونیک

موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
صندوق رفاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه

به منظور تامین بخشی از هزینه های شهریه تحصیلی دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی وام شهریه با شرایط ذیل توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود:
شرایط عمومی و آموزشی:
1- دارا بودن اولویت نیاز مالی
2- ثبت نام و اخذ تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی
برای دانشجویان نیمسال آخر نصف حداقل واحد کفایت می کند.
3- صادر شدن دفترچه اقساط برای دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی وام دریافت نموده اند.
مدت مجاز استفاده از وام در طول تحصیل
- کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 ترم)
- کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 ترم)
- کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 ترم)
مبلغ وام شهریه
- دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 3 نوبت و هر نوبت3/000/000 ریال
- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 6 نوبت و هر نوبت 3/000/000 ریال
- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 3 نوبت و هر نوبت 11/500/000 ریال
شرایط و ضوابط بازپرداخت وام
- دانشجویان بهره مند از وام پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند.
- مبلغ 10 % از کل بدهی در زمان فراغت از تحصیل باید به حساب صندوق رفاه واریز گردیده و مانده بدهی تقسیط گردد.
- شروع اقساط برای دانشجویان دختر و دانشجویان پسری که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده اند 9 ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل و برای مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت می باشد.
- زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. در صورتی که پس از مدت 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا بپردازد.
- بازپرداخت وام شهریه با کارمزد 4% محاسبه می گردد. (مبنای محاسبه 4% سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع بازپرداخت)
- صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی، ریزنمرات، گواهی موقت و همچنین معرفی به نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تحویل دانشنامه تحصیلی پس از استرداد کل بدهی صورت می پذیرد.
- مبلغ اقساط ماهانه معادل 2% کل بدهی دانش آموختگان بوده و طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر 5 سال می باشد.